Voor de

Voor Wie

Image

De Mantelzorger

Iedere mantelzorger is uniek en heeft daarom ook een andere zorgvraag. Door de vele regeltaken, die deze zorg met zich meebrengt, kunt u als mantelzorger overbelast raken. Als mantelzorgmakelaar help ik u graag. Welke vraag u ook heeft, ik ondersteun u hier in en denk graag met u mee.

Denk bijvoorbeeld aan het:

  • Invullen van formulieren
  • Overleggen en afspraken maken met instanties
  • Vinden van passende dagbesteding
  • Aanvragen van een PGB
  • Aanvragen van een WLZ indicatie

Allemaal zaken waar je je als mantelzorger niet in kan of wil verdiepen, omdat je al druk genoeg bent met het zorgen zelf.

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Image

De Werkgever

Weet u wie van uw medewerkers mantelzorger zijn? En wat u voor hen kunt betekenen om uitval/ functioneringsproblemen op het werk te voorkomen? U als werkgever kunt de werknemer tegemoet komen in de ondersteuning van de thuissituatie waardoor ziekteverzuim mogelijk wordt voorkomen of teruggedrongen. Dit draagt bij aan het terugdringen van de verzuim- en vervangingskosten en zorgt voor een hogere productiviteit van de werknemer. Bovendien vergroot het uw aantrekkelijkheid als werkgever, doordat u sociaal en maatschappelijk verantwoord beleid voert. Binding met de organisatie en behoud van de medewerker vloeien hieruit voort. Als Mantelzorgmakelaar kan ik een bijdrage leveren door onder andere het:

  • Houden van een mantelzorgspreekuur
  • Telefonisch coachen van medewerkers
  • Geven van voorlichting over mantelzorg in combinatie met werk
  • Meedenken over mantelzorgbeleid binnen uw organisatie

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Image

De Professional

Bent u wijkverpleegkundige, huisarts of praktijkondersteuner en heeft u regelmatig te maken met cliënten die voor iemand zorgen en ondersteuning nodig hebben? Heeft u zelf niet de tijd of de kennis om uw cliënt te informeren over de mogelijkheden van ondersteuning? Dan kunt u hen naar mij doorverwijzen, zodat overbelasting voorkomen kan worden. Ik help hen graag verder.

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Als u aanvullend verzekerd bent worden uw kosten meestal gedekt door uw zorgverzekeraar. U kunt dit controleren op de tarieven pagina.