Voor de

Voor Wie

Image

De Mantelzorger / De cliënt

Iedereen is uniek en heeft daarom ook een andere zorgvraag. Door de vele regeltaken, die deze zorg met zich meebrengt, kunt u als mantelzorger of cliënt overbelast raken. Als mantelzorgmakelaar/cliëntondersteuner help ik u graag. Welke vraag u ook heeft, ik ondersteun u hier in en denk graag met u mee.

Denk bijvoorbeeld aan het:

  • Invullen van formulieren
  • Overleggen en afspraken maken met instanties
  • Vinden van passende dagbesteding
  • Aanvragen van een PGB
  • Aanvragen van een WLZ indicatie

Allemaal zaken waar je je als mantelzorger niet in kan of wil verdiepen, omdat je al druk genoeg bent met het zorgen zelf of waar je als cliënt ondersteuning in nodig hebt.

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Image

De Werkgever

Weet u wie van uw medewerkers mantelzorger zijn? En wat u voor hen kunt betekenen om uitval/ functioneringsproblemen op het werk te voorkomen? U als werkgever kunt de werknemer tegemoet komen in de ondersteuning van de thuissituatie waardoor ziekteverzuim mogelijk wordt voorkomen of teruggedrongen. Dit draagt bij aan het terugdringen van de verzuim- en vervangingskosten en zorgt voor een hogere productiviteit van de werknemer. Bovendien vergroot het uw aantrekkelijkheid als werkgever, doordat u sociaal en maatschappelijk verantwoord beleid voert. Binding met de organisatie en behoud van de medewerker vloeien hieruit voort. Als Mantelzorgmakelaar kan ik een bijdrage leveren door onder andere het:

  • Houden van een mantelzorgspreekuur
  • Telefonisch coachen van medewerkers
  • Geven van voorlichting over mantelzorg in combinatie met werk
  • Meedenken over mantelzorgbeleid binnen uw organisatie

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Image

De Professional

Bent u wijkverpleegkundige, huisarts of praktijkondersteuner en heeft u regelmatig te maken met cliënten die voor iemand zorgen en ondersteuning nodig hebben? Heeft u zelf niet de tijd of de kennis om uw cliënt te informeren over de mogelijkheden van ondersteuning? Dan kunt u hen naar mij doorverwijzen, zodat overbelasting voorkomen kan worden. Ik help hen graag verder.

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Als u aanvullend verzekerd bent worden uw kosten meestal gedekt door uw zorgverzekeraar. U kunt dit controleren op de tarieven pagina.